Deltagelse i forskningsprojektet HD360

Forskningsprojektet HealthD360

I forbindelse med casen/delprojektet ”Diabetesbehandling og sundhed hos ældre” under forskningsprojektet HealthD360 har vi brug for dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen. I projektet ”Sårbehandling og sundhed hos ældre” vil vi arbejde med en case om diabetes og sundhed hos ældre mennesker. Baseret på en datainfrastruktur – der integrerer sundhedsdata fra forskellige datakilder – udvikler vi prototyper og modeller for behandlingsforløb målrettet borgere og sundhedspersonale. Løsningerne vil have fokus på at monitorere og forbedre borgernes sundhed ved at koble forskellige former for data – herunder borgergenererede data fra smartphones og wearables. Forebyggelse, effektiv diagnostik og behandlingsforløb i forbindelse med diabetes vil være en konkret case.

Du kan læse mere om hele projektet HealthD360 på hjemmesiden www.healthd360.dk, samt i informationsfolderen på følgende link: Flyer

Formål og personoplysninger

Vi behandler oplysninger om dig, som enten findes i registre eller som din kommune har indsamlet om dig. Det kan være cpr-nummer, helbredsoplysninger, omfang af hjemmehjælp, oplysninger om uddannelsesbaggrund eller medicinforbrug.

Helt konkret skal vi bruge følgende oplysninger for at du kan deltage: CPR-nummer og evt. emailadresse. Vi vil på baggrund af disse informationer hente oplysninger gennem registre og evt. kontakte dig via. den valgfrie emailadresse.

Der er flere formål med behandlingen af oplysningerne:

  • At koble data fra forskellige kilder og analysere disse for at udvikle løsninger, der giver bedre diagnostik og behandlingsforløb for patienter med diabetes.
  • At lave forskningsprojekter, der anvender data til analyser, som både sigter mod viden om bedre forebyggelse og bedre behandling af diabetes.
  • At kontakte dig med henblik på at invitere dig til deltagelse i udvikling af teknologiske løsninger i projektet (dette er valgfrit).

Deling og behandling af data

Dine personoplysninger opbevares, behandles og analyseres på Danmarks Statistiks forskermaskine af godkendte forskere, der alle har ansættelse på Aarhus Universitet og i projektet. Dine persondata bliver ikke delt.

Opbevaringstid

Dine persondata vil blive gemt 2 år fra projektet afslutning. Dette gøres så data kan bruges i forbindelse med forskningspublikationer.

Dine rettigheder og vores ansvar

Som medvirkende i forskningsprojektet har du hele tiden mulighed for at trække dit samtykke tilbage eller ændre de ting du giver samtykke til. Du har på samme tid ret til at få dine data slettet. For at gøre brug af disse rettigheder skal du logge ind i systemet og vælge enten "rediger samtykke" eller "slet mine data".

Dataansvarlig, projektgruppe og projektleder

Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, er Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Projektet ledes af en ledelsesgruppe (https://healthd360.dk/medarbejdere/) og herudover indgår en række partnere i projektet. Ledelsesgruppen er ledet af Carsten Obel, som kan kontaktes på Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C, tlf. 29428405, mail: co@ph.au.dk

Ansvar for denne hjemmeside og databehandler

Alexandra Instituttet A/S står for driften af denne hjemmeside og fungerer som databehandler for Aarhus Universitet. Det er derfor også Alexandra Instituttets NemID certifikat der benyttes, og der vil derfor stå Alexandra Instituttet når man logger ind med NemID.

Deltag i projektet

Hvis du gerne vil deltage i projektet skal du trykke på nedenstående knap. Du vil herefter blive henvist til NemID login. Herefter vil du blive henvist til det egentlige samtykke. Bemærk at du ikke automatisk samtykker til noget ved at logge ind med NemID!